lørdag den 2. juli 2016

Gjerrild forårssæson 2016

Igen i år nåede vi en fin dækning omkring de 40 obs-dage (43 dage), som nok bør være målet for at et år kan tælle med i års-statistikker, men selvfølgelig vigtigst at dage med gode vind/vejrforhold dækkes. I år mangler der optællinger fra ultimo februar og primo/medio marts, hvor weekend-vejr var dårligt, samt april og ultimo maj/primo juni. Det ville have været fantastisk, hvis Gjerrild var blevet dækket i hele østenvinds-perioden primo maj og ultimo maj/primo juni (5.-13. maj + 29. maj – primo juni); dog var alle dage mellem 4. og 10. maj dækket, og det kan absolut ses i tallene. Ligesom ovenstående ”huller i dækning” (februar/marts) sætter sit præg på årstotaler for Sangsvane, Sanglærke og Allike, imens Kvækerfinke og Hvid Vipstjert (evt. Fiskeørn) mangler fra april og Hvepsevåge fra ultimo maj-primo juni.

Det blev et ganske flot år for rovfuglene; med ny års-max for Rød Glente (151), Steppehøg (8); ekstra-ordinært mange Lærkefalke (96 ex; lok-max 2002: 102 ex), hvilket formentligt næsthøjeste årstotal og tangering af dags-max med 25 ex 7/5. Ligeså Tårnfalk havde et godt år med næsthøjeste årstotal (135 ex; max 2014: 137 ex), og her har vi formentlig undervurderet træk, da trækkende Tårnfalke, som raster/muser kortvarigt, er svære at pille fra de to aktive, lokale fugle. Også Havørn (11) havde et godt år med tangering af sæsonrekord. Også totaler for Rørhøg (92), Blå Kærhøg (56) og Dværgfalk (51) er godkendt. Og imens forekomst af Fjeldvåge, Musvåge, Duehøg, Spurvehøg og Vandrefalk var omkring gennemsnit, lå forekomst af Hvepsevåge (165), Sort Glente (4) og Fiskeørn (28) i den lave ende. Tredje (nok fjerde) år i træk en trækforsøgende Lille Skrigeørn og lidt usædvanligt to Hedehøge, som ikke er årlig. Desuden 4-5 ”Heppehøge”. Samlet set et absolut godkendt rovfugle-år.

Omkring Grenå/Fornæs blev yderligere fire Steppehøg registreret; og her årets eneste Aftenfalke (23/5 + 5/6). Også her få Fiskeørne (5) og ingen Sorte Glenter. Bemærk Hvepsevåge (39 – heraf 36 4/6) - og fra Anholt; 28/5-4/6 65 T på dage, hvor der ikke blev talt ved Gjerrild.

For non-passerina generelt en fin artsbredde, men - som i andre år - kun små antal, dog med undtagelse af Sortand; i perioden 7.-13. marts rastede + 4000 Sortænder tæt ved kysten (max. 13/3: 4200 ex), så selvfølgelig indeholder årstotalen (+ 25.000 ex) et stort antal gengangere. Ikke mange svømmeænder trækker mod nord via Gjerrild og illustreres ved Knarand 7/5: 3 ex er blot 3. fund og Spidsand 23/3: 6 ex blot 6. forårs-fund – og begge fund ny forårs-dags-max J. Større træk af svømmeænder kan dog ses i efteråret.

Selvom der for flertallet af passerina’er er et stykke op til Fuglestationsårene, blev småfugletrækket ganske fint og de fleste årstotaler ligger over eller tæt på gennemsnit for de seneste fire års tællinger ved Nordstrand Øst; især et godt år for Huldue (154), Ringdue (32.052; lok-max 2007: 58.243 ex), Jernspurv (429), alle svaler – især Landsvale (3005) – Skovpiber (1067), Engpiber (3652), og Rørspurv (263). Og flere dage med godt fald af Bynkefugl, Sangdrossel, Torn-, Gærde-, Skov- og Gransanger, samt Munk. Og rekordår for Bjergvipstjert (92) og Kernebider (164). I den lidt lavere ende var – udover ovennævnte – også Stenpikker (20), mejserne, Grønirisk (50), Grønsisken (ca. 3900) og Lille Korsnæb (111).

Gul Vipstjert havde også et godt år (2114; bemærk 8/5: 744 ex), næsten på niveau med lok-max fra Fuglestationsårene; 2715 ex. i 1987. Titlen som ”årets passerina” går dog til Flodsanger (1. fund fra Gjerrild), som sang – lidt uregelmæssigt – ved p-pladsen 22. maj.

Desuden bemærkedes et træk af Solsort ultimo marts; max 25/3: 40 ex. Fra tidligere år kendes 30/3 1987 945 på skumringstræk og 25/3 1988 200 R Gjerrild. Er nok blevet overset de foregående fire år.

Nye max-tal (års-/dags-max): Blisgås (109/45), Rød Glente (151/16), Steppehøg (8/2), Kernebider (164/69) og Ravn (16/12) og ny års-max for Bjergvipstjert (92). Udover ovenstående blev året krydret med observationer af Islom (2 fund), Hvidnæbbet Lom (2. fund fra Gjerrild: 31/1), Nordisk Lappedykker (5 obs af 3 ex; 4/4: 2 ex – muligvis første multifund), Mallemuk, Hvidvinget Terne (2. fund 7/5: 4 ex – ny dags-max), Vendehals, Sortstrubet Bynkefugl, Pirol (2 fund) og Gulirisk (2 fund).

Vi mangler endnu at producere de helt store sjældenheder; og især i et år som i år med megen østenvind i maj. Dog har Skagen - eller andre lokaliteter - heller ikke været overbebyrdet med SU-arter dette forår – formentligt qua mange perioder med dårligt vejr i Syd- og Mellemeuropa.

Jørgen Staarup Christensen
12. juni 2016

Observationsdage ved Gjerrild Nordstrand 2013-2016.

søndag den 29. maj 2016

Gjerrild: 28.-29. maj

Gjerrild den 28. maj 2016 kl. 04.45 – 11.25 (JSC – LLH)

Dagen startede med kølig jævn NØ vind, som aftog til svag vind i løbet af morgenen; næsten helt skyet og mørke skyer mod NØ. Kun beskedent rovfugletræk med Hvepsevåge (5), enkelte Spurvehøge og Røde Glenter (heraf 3 sammen mod SØ), samt enkelt Tårn-, Dværg og Lærkefalk, samt Fiskeørn. Hele morgenen et jævnt NØ træk af især Landsvale. Og fortsat pænt med Gule Vipstjerter og lidt Kernebidere. Desuden NØ udtrækkende Ringduer, samt igen Lille Korsnæb.

Gjerrild den 29. maj 2016 kl. 04.15 – 12.00 (KO – JSC)

Svag vind fra øst – senere drejende mod NØ - og kun få skyer. Flere Hvepsevåger, men kom lidt ujævnt. Desuden flere Spurvehøge og Tårnfalke, men kun beskedent svaletræk. Igen Kernebidere og Lille Korsnæb, lidt flere Grå Fluesnappere. Og morgens spurvefugle blev en Gulirisk som trak øst lavt over stranden. Da især Hvepse- og Musvåger begyndte at gå længere inde i landet mod Ø, rykkede vi til Præsteeng ved 10-tiden for at være klar til større vingefang. Det var en god ide, selvom trækket ikke var imponerende. Efter en meget stille time kom pludselig en stor skrue med tæt ved 50 Musvåger og opdagede KO pludselig en Lille Skriveørn. Den blev ret hurtigt bestemt på størrelse i forhold til vågerne, let kuplede vinger med hængende hånd, mørk dragt og bare et helt igennem klassisk JIZZ for Lille Skrigeørn. Enkelte gange sås oversiden, der viste små hvide felter ved håndroden. Alder vurderet som 3K+ og således ikke en fugl med juvenil vingeform eller vinge-bagkant. Havde tydelig skade i højre vinge, hvor ”fingrene” var afkortet. Ørnen kunne følges imens den tog nogle runder mere inden hele skruen begyndte at glide retur og væk mod østsydøst. Vi hoppede i bilerne for at få fotodokumentation og forsøgte at krydse dens vej mod sydøst, og vi fik fundet en del mindre skruer med våger, men havde ikke held til at lokaliserede den igen.

Jørgen Staarup Christensen & Kent Olsen
29. maj 2016

torsdag den 26. maj 2016

Gjerrild: 22. maj 2016

Gjerrild den 22. maj 2016 kl. 04.15 – 13.40 (KO – ARA – JSC – APR – NN - RDN)

Det regnede endnu ved daggry, men KO var tidligt på plads og fandt syngende Flodsanger ved p-pladsen. Resten af morgenen blev den tjekket et par gange, men den sang kun meget uregelmæssigt og rykkede senere ca. 400 meter mod vest. Første observation af arten fra Gjerrild. Vinden var i perfekt retning og styrke fra SØ/ØSØ og skiftende skydække og første Hvepsevåge sås kl. 08.24. Det blev ikke en dag med stort ryk, men hæderlig dagstotal på 64 ex. indtil kl. 13.30. Fuglene gik bredt Ø + NØ, så der skulle arbejdes for dagstotalen. Desuden bemærkelsesværdigt mange brune Rørhøge, som primært trak Ø og – tidspunktet taget i betragtning – mange trækkende Tårnfalke (13), og givetvis flere, da flere musende fugle, som ikke blev set udtræk ansås for at være lokale. En Pirol, som tre gange viste sig meget kortvarrigt indenfor kort tid, var svær at få at se af alle. Den var iøvrigt meget gul på ryggen og kan således være en yngre han. Desuden stort træk af Kernebider, hvor dagstotalen nåede 69 ex (ny dags-rekord) med største flok på 9 ex, som gik meget højt. Også pænt træk af især Landsvale (+ 800) og fortsat mange Gule Vipstjerter (+ 200).

RDN kratluskede og fandt mulig Sibirisk Gransanger sy. (billede + lyd til nærmere analyse), samt og stort træk af Mursejler + 400 sidst på dagen. Samt en Aften/Lærkefalk desværre kun set i kortvarigt i modlys.

Jørgen Staarup Christensen & Kent Olsen
22. maj 2016


En Fiskeørn rastede kort ved kysten ud for obsposten. Foto: KO
Dagen gav 64 trækkende Hvepsevåger. Foto: KO
Det var efter lokale forhold en god dag for trækkende Mursejler. Foto: KO
Dagen bød også på et pænt træk af Landsvaler. Foto: KO
Syngede Havesanger. Foto: KO
En lokal Sumpmejse kom forbi obsposten. Foto: KO
En Gærdesmutte byggede rede på siden af en stamme langs med stien ud til obsposten. Foto: KO

lørdag den 21. maj 2016

Gjerrild: 16. maj 2016

Mandag den 16. maj 2016 (JSC)

Igen en dag med lidt for meget vind fra NV vind og skiftende skydække. Målet for turen for Islom, som allerede var i hus kl. 05.45 hvor en flot adult fugl i sommerdragt trak NV lavt over vandet. Igen få fugle over vandet og kun 1 Sule og 1 Rødstrubet Lom, men lidt flere Sortænder og 3 Rider. Og lidt Bramgæs (201) trak mod NØ. Sparsomt småfugletræk med Gule Vipstjerter (36), Engpiber (49) og Landsvale (40) som talrigste arter. Af rovfugle sås nogle få Hvepsevåger (3), Spurvehøge (10), Rørhøg (1 trk + 1 R), Havørn (1) og Tårnfalk (1 trk + 1 R). Desuden 2 Traner TF, som forsvandt mod V. Fik indtryk af Musvåger trak NV – ligesom Havørn – et stykke inde i landet mod SV, og en fjern ubestemt kærhøg, fik mig til at rykke til Bakken ved 11-tiden. Her skete dog intet udover de lokale Sortspætter og 3 Spurvehøge mod NØ og lukkede kl. 12.00, da jeg skulle være hjemme ved 13-tiden.

Jørgen Staarup Christensen
14. maj 2016

Spurvehøg. Foto: JSC
Trane. Foto. JSC

Gjerrild Nordstrand Øst: 14. maj 2016

Lørdag den 14. maj 2016 (JSC)

En dag med frisk og kølig NV vind og skiftende skydække. Den megen blæst gav overraskende få Suler og Lommer. Kunne blive til 11.30 og OK med falke: Tårnfalk (3), Dværgfalk (3), Vandrefalk (1) og en rastende Lærkefalk. Stadig lidt gang i de Gule Vipstjert + 70, men kun 3 Skovpibere.

Jørgen Staarup Christensen
14. maj 2016

Adult Vandrefalk trækkende vest. Foto: JSC

Gjerrild: 4.-10. maj 2016

Omkring Kristi Himmelfart 2016

Gjerrild blev dækket alle dage fra onsdag 4. maj til tirsdag 10. maj; alle dage med sol og startende med svag til jævn vind fra vest 4. maj, som drejede til Ø-SØ alle øvrige dage. Temperaturen steg igennem hele periode og op til + 20 gr fra 7. maj, men stadig nattefrost 4.-6. maj.

Alle dage blev gode trækdage og især for Afrika-trækkere byggede op antal op gennem dagene og kulminerede med + 200 Skovpibere (7. + 8. maj) og + 700 Gule Vipstjerter (8. maj).

Rovfugletrækket var ganske pænt alle dage med fin bredde og op til 14 forskellige arter 6. maj. Samlet 6 Steppehøg i perioden og 2 Hedehøg (se nedenfor, da genganger var involveret), men også fint med Blå Kærhøg (op til 7 ex/dag), Rørhøg (op til 9 ex/dag), Dværgfalk (op til 10 ex/dag), og især fin forekomst af Lærkefalk fremhæves med 80 ex, heraf 25 ex 7. maj, som er tangering af lokalitetsrekorden fra 25. maj 1989. Desuden Sort Glente 2 ex 6. maj og årets første Hvepsevåge ankom 8. maj kl 17 ??.

Onsdag den 4. maj: Steppehøg 1 2k han NV

Torsdag den 5. maj: -

Fredag den 6. maj: Steppehøg 2 2k (lys orange + lys brun) NØ + Hedehøg (brun) trkf

Lørdag den 7. maj: Steppehøg 1 2k han trkf NØ (1. dag, med tydeligt hak i venstre vinge)

Søndag den 8. maj: Steppehøg 1 2k han R (2. dag, genganger, samme fugl som dagen før, da billeder afslører samme tydelige hak i venstre vinge)

Mandag den 9. maj: Steppehøg 1 2k han R (3. dag, genganger, fuglen med tydeligt hak i venstre vinge), 1 3k+ hun trkf. + 1 Hedehøg 2k trkf – retur mod SØ

Tirsdag den 10. maj: Steppehøg 1 2k NØ

Otte 8 Steppehøge ÅTD er lokalitetsrekord.

De store sjældenheder udeblev, men 4 Hvidvingede Terner, som trak SØ ind over land lige vest for obs-posten, var nok periodens største overraskelse. Og på en dag med stort influx af Sortterner i hele landet, dog med enkelte obs af Hvidvinget også fra andre landsdele. Andre fine observationer var Knarand (3 ex 7. maj), Vagtel (7. maj), Vendehals (8. maj), Sortspætte TF (7. maj), Græshoppesanger (8. maj) og Skovsanger (5 ex 6. maj), samt stort fald af Bynkefugl 8. maj med 9 ex ved Gjerrild og op til 30 på strækning mellem Bønnerup og Gjerrild.

Desuden ankomst af Rørsanger (5. maj), Mursejler (6. maj), Bynkefugl (6. maj), Grå Fluesnapper (6. maj), Skovsanger (6. maj), Rødrygget Tornskade (8. maj).

Jørgen Staarup Christensen, Rasmus Due Nielsen & Kent Olsen
14. maj 2016

Blå Kærhøg trækkende den 6. maj. Foto: RDN
Det var en stor overraskelse, at der var trækkende Hvidvingede Terne ved Gjerrild den 7. maj. De fire fugle blev opdaget af RDN indtræk over de nærmeste graner mod vest. De blinkede sort/hvide og sorte undervingedækkere set. Foto: RDN
Én ud af dagens 24 trækkende Lærkefalke den 7. maj. Foto: RDN
En 2k han Steppehøg kunne lørdag den 7. maj længe fælges på den træk ud over havet og det vurderedes derfor at den var trukket. De efterfølgede to dage sås hvad der på baggrund af dragt og et karakteristik hak i vingen vurderedes at være den samme fugl, hvorfor kun havde været på trækforsøg på førstedagen. Foto: RDN

søndag den 1. maj 2016

Gjerrild: 1. maj 2016

Søndag den 1. maj 2016 kl. 05.05-13.30 (JSC – CBB – LHH – CO – JNK) + 14.00–16.30 (KO)

Nattefrost (-1 gr) og flot, klart og næsten vindstille de første par timer, herefter lidt flere skyer (stadig max. 3/8) og vind fra NV. En dag uden de store overskrifter, men et jævnt træk fra morgenstunden af Spurvehøge, lidt kærhøge og glenter, Dværgfalk og Vandrefalk, samt jævnt træk af Engpiber, Skovpiber og lidt Gule Vipstjerter. Rovfugle kom over en bred front og fuglene begyndte at tage stor højde, hvorfor CO og JNK flyttede til ”Bakken” 10.30 og JSC, CBB og LLH til Marshøj kl. 11.00. Jævnt træk fortsat indtil kl. 13.00, hvor især Musvåger, Spurvehøge, samt enkelte Fjeldvåger trak i meget stor højde, så der kan sagtens have trukket en del mere, som vi aldrig så mod den dybt blå himmel. Til sidste døde det helt ud, hvorfor obsen blev afsluttet.

Kl. 14.00 ankom KO sammen med sin datter for at tage et par timer på Marshøj inden den stod på is i Bønnerup. Trækket fortsat ret stille, men små bølger bragte fire Rørhøge, Dværgfalk, Vandrefalk foruden lidt ekstra Tårnfalke og Spurvehøge. Der komme også nogle fremryk med Musvåger, hvor enkelte måske valgte at trække ud, mens hovedparten kun gjorde trækforsøg. En Ringdrossel trak forbi og rastede i toppen af en gruppe træer nord for Marshøj. På de oversvømmende enge nordøst for Marshøj rastede to Traner, der senere trak videre mod nordøst ud over havet. Efter obsen blev der i Bønnerup fundet fire rastende Silkehaler, der havde travlt med at spise bær på Liguster.

Jørgen Staarup Christensen & Kent Olsen
1. maj 2016

Eftermiddagens Vandrefalk trak målrettet ud. Foto: KO
De to Traner trak ud efter de havde rastet nordøst for Marshøj. Foto: KO
En af de fire Silkehaler, der rastede i Bønnerup om eftermiddagen. Foto: KO