søndag den 22. april 2018


Gjerrild 22. april 6.40 - 13.00 (JSC - MST - John M (delvis) + RDN (delvis))

En stille dag på kontoret. Dagen startede køligt (5 gr) jævn NV-vind; og desværre start en time senere end planlagt. NV gav fint med Suler (168) og jævnt træk af Rødstrubet Lom (29), samt to Sortstrubet Lom. Desuden en Alm Kjove mørkfase aktivt V. Igen lidt gang i Sortænder med + 600 V og Fløjlsand 31.

 Ganske pænt med Suler i dag; flokke på op til 19 fugle og tæt på kysten

2K Duehøg kredse ude over vandet, men trak retur SØ

Der intet større småfugletræk, udover Engpiber som sivede igennem hele tiden, og kliktælleren var nået til 511 ved afgang. Der var ingen rovfugle i luften bortset fra en enkelt Dværgfalk, et par Tårnfalke (øst langs kysten) og Røde Glenter og 2K Duehøg trækforsøg; først ca. 11.30, hvor vinden var gået i syd-sydøst og begyndende opklaring sås første Spurvehøg og kun 20 træk i dag og Musvåge 82 (primært trækforsøg og retur SØ), Rød Glente 8 og Tårnfalk 7. Obsen blev lukket ved 13-tiden; og af øvrige obs bør Trane 13 N, Nilgås 1 NV og Havørn 3K-type TF nævnes.  

lørdag den 14. april 2018


Gjerrild 14. april 05.45 – 12.45 (JSC – ARA – KO – John M (delvis)) + Marshøj 12.45 – 14. 10 (KO)

Skydække var 2/8 fra morgenstunden, men tiltagende i løbet af formiddagen; vinden svag til jævn fra øst, + 8 gr og god sigt med horisont; lidt dis på 10 km og tiltagende.

Dagen startede med et massivt finketræk blot få minutter efter ankomst. Konstant hundrede-tallige flokke og talt med kliktæller i ”10’er”. Mest dominant de første 1½ time var Kvækerfinke, som kom i brede bånd og forskellig højde, men også mange Grønsiskener blandede sig i flokke og ofte lidt svært at anslå fordeling. Efter 1½ time var knap 25.000 finker i bogen og træk-intensiteten faldt og antallet af Bogfinker i flokkene steg markant. Men under hele obs-periode finke-flokke og Grønsisken. Samlet 31.160 bog/kvækerfinke med anslået fordeling 40/60 set over hele dagen; og Grønsisken 2430. Også ofte kald af Gråsisken fra de massive flokke; men kun rene flokke og enkelt-individer talt; samlet (270). Også mange Lille Korsnæb (504) og enkelte småflokke -2+3+4 - af Stor Korsnæb (i alt 9).

Rovfuglene var også tidligt på færde; især Spurvehøg, men også enkelte Rørhøge og Fiskeørne og en enkelt Fjeldvåge. Efter kl. 08.00 begyndte Glenter – heraf en enkelt Sort Glente – at rykke; stort set alle gled Ø; enkelte mod NØ, men kun to set udtræk mod NV. Max flok var på 8 fugle; i alt 35 Glenter i dag, hvilket er ny dags-max. for Gjerrild. Efter kl. 08.00 også Fjeldvåger med 5 samtidigt; trækket gik Ø – NØ, samlet 19 fugle, hvilket er et imponerende antal i Østjylland. De fleste rovfugle kom fra SV; flertallet af Spurvehøge i det normale mod NØ over obs-post; Musvåge gik primært Ø over Overskov. Det blev også en god dag for Fiskeørn, hvor 5 trak mellem 11.20 – 11.50, heraf 3 sammen Ø over Overskov; øvrige gik NØ; i alt 12 fugle. Øvrige Rovfugle-totaler blev Spurvehøg (92), Musvåge (147), Tårnfalk (11), Rørhøg (9), Sort Glente (1) og Havørn (1). .

Fra dagen i øvrigt skal Sorthovedet Måge 2K Ø – art nr. 226 fra Nordstrand Øst – Sortstrubet Bynkefugl hun R, samt Spætmejse 2 Ø + 2 TF bemærkes.

Efter 12.00 døde trækket og vi lukkede ned 12.45 ved Nordstrand Øst; Kent flyttede til Marshøj fik lige tilføjet både fine tal til dagens rovfugle-totaler, samt Havørn.

2K Sorthovedet Måge, trk. Ø. Foto: KO.

Sorthovedet Måge. Foto: KO.

Huldue. Foto: KO.

Spurvehøg. Foto: KO.

Hyggelig Engpiber. Foto: KO.

Sortstrubet Bynkefugl hun. Foto: KO.

Foto: John.

Foto: John.

Foto: John.

En af dagens fantastiske 19 Fjeldvåger. Foto: KO. 

Samme Fjeldvåge som ovenfor. Foto: KO.

En af dagens 12 Fiskeørne. Foto: KO.søndag den 8. april 2018

8. april 6.00 – 14.50 (JSC – JODK – ARA – TSK – HMR – RMJ – John M + 2)

Vejret var næsten perfekt, svag vind fra sydøst med varme, solskin (2-4/8). Der var dog dis på +5 km og horisonten ikke synlig.

Der blev primært observeret fra Nordstrand Øst (6.00 – 12.00; JSC, JODK mfl.) og Marshøj (09.45 – 14.50; ARA, TSK, HMR, RMJ). Der var tilsyneladende stort fald af Sangdrossel, dog kun et fåtal set træk; men 75 R ved Overskov og 14 ved Nordstrand udover 13 træk. Gransangeren er desuden ankommet i store tal – både i går og i dag omkring 20 fugle busktræk – og adskillige R i sommerhus-området.

Dagen startede med fint træk af Spurvehøg NØ over Nordstrand – og de første 30 fugle inden kl. 08.00. I denne periode også Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Dværgfalk og tre Rørhøge. Småfugle-trækket væsentligt mere behersket end i går, men alligevel fine tal og artsbredde. Især Ringdue (2680), Gråsisken (645) og Stillits (60) skal bemærkes, samt Ringdrosler (i alt 6) - set både ved Overskov, Marshøj og Nordstrand.

På nær morgentræk af Spurvehøge flyttede rovfugletrækket i løbet af formiddagen ind over Overskov og blev bedst observeret fra Marshøj. Samlet blev det en ganske fin dag (Nordstrand + Marshøj – renset for gengangere) med Musvåge (145), Spurvehøg (136), Rød Glente (14), Fjeldvåge (3), Rørhøg (8), Duehøg (2), Blå Kærhøg (2), Dværgfalk (2), Vandrefalk (3), Tårnfalk (4). Desuden en ”heppehøg” – formentlig Steppehøg hun - som desværre forsvandt mod syd i dårligt lys. Vejret og tidspunkt taget i betragtning manglende dagen dog det sidste krydderi. Og lidt skuffende med kun een Fiskeørn.

Der blev hørt mulig Rødtoppet Fuglekonge på morgenobs’en, men gav kun meget kort tid lyd fra sig og opgivet. Jens Peter Skovgård fandt den dog ved 18-tiden (- set på 1-2 meters afstand og doku-billede taget med mobil-telefon J).

Ellers skal årets første Hvide Stork trækforsøg, Lille Præstekrave, samt Landsvaler (4) og Digesvaler (2) bemærkes.

    
Ringdrossel i fjern birketop. Foto: JODK
 Fjeldvåge træk i de tidlige morgentimer. Foto: JODK
Rørhøg hun træk NØ. Foto: JODK
 Spurvehøg. Foto: JODK
 En af dagens fire Bjergvipstjerter. Foto: JODK
Udsnit af Bramgås-flok. I alt 62 træk. Foto: JODK
Omkring solopgang en Blå Kærhøg Øst. Foto: JODK 
Færre Blåmejser i dag med 64 træk. Foto: JODK 
Rødtoppet Fuglekonge - foto taget med mobiltelefon. Foto: JSP

lørdag den 7. april 2018


7. april 06.00 -13.45 (JSC – HLÆ – ESØ – John M)

Næsten perfekt vejrudsigt for årstiden; klart og solrigt og med varme og vind fra sydøst. Vinden var dog frisk med vindstød, dog også periode med lidt mindre vind.

Samlet en meget fint småfugletræk denne morgen; især Kvækerfinke og Bogfinke – i alt 12.330 finker – med anslået andel af Kvækerfinke på 75%. Også en god dag for Ringdue (5470), og pæne dagstotaler Lille Korsnæb (242), Hvid Vipstjert (138), Stær (473), Grønsisken (702), Gråsisken (540),  Jernspurv (54), Stillits (54), Tornirisk (134), Misteldrossel (53) og Rørspurv (68).

Bortset fra Rød Glente (13), Spurvehøg (53), Vandrefalk (3), Tårnfalk (8) skuffede rovfuglene lidt ved Nordstrand Øst, dog årets første Fiskeørn (1 – kun én) og Dværgfalk (2). Så vi mangler lidt kærhøg – i dag kun én Rørhøg – og ingen Blå Kærhøg. Og dagens mål-art Steppehøg udeblev; arten er nået til NØ Djues, da en gammel han blev set for et par dage siden ved Grenå Enge.

Vi stod i læ af yderste buske grundet vinden, hvilket ikke gav det bedste overblik til indland og "gammel" Nordstrand. Heldigvis var der folk på plads ved Gjerrild Overskov (vestlige del ved Albæk) og her blev tallene bedre med Fiskeørn (4), Rød Glente (17), Musvåge (100), Spurvehøg (65), Vandrefalk (4), Rørhøg (2). Desuden blev 3 Mosehornugle V ved "gammel" Gjerrild Nordstrand. 

Ellers skal Svaleklire (7), Stor Korsnæb (min. 4), årets første Fjeldvåge, Sildemåger, Ringdrosler og Stenpikker bemærkes - og ikke mindst en tidlig Skovpiber. 


 2K Vandrefalk; denne fugl jagtede i dueflokke; forsvandt udover vandet og kom senere retur med bytte

 En dagens 7 Svaleklire


 En del Suler i dag; men ikke talt systematisk, da de lå og rastede igennem længere tid
Foto: Peter Staunsbjerg

Flertallet af dagens Tårnfalke trak lavt langs kysten

Årets første Fiskeørn ved Nordstrand Øst
Foto: John Mortensen

mandag den 2. april 2018

Påsken 2018


Påsken 2018 (24. marts – 2. april)

Lørdag 24. marts 05.45 – 12.00 (JSC, CBB)

Desværre diset fra morgenstunden (ca. på 1-1½ km), overskyet med jævn kølig SSØ-vind, 1 gr. Efter 9.00 bedre sigtbarhed 3-5 km, men sol brød aldrig igennem.

En ganske fin morgen med jævnt træk af mange forskellige arter, men ikke store tal i dag. Kun meget få Grøn- og Gråsisken, samt Lille Korsnæb, som har præget sæsonen indtil nu. Omvendt flere Sangsvaner (61), Bramgæs (59), Misteldrosler (45), Hvide Vipstjerter (20), Engpiber (66) og Bog/Kvækerfinke (1210) med overraskende stor andel af Kvækerfinke – anslået fordeling Bog/Kvæker ca. 60/40. 


Søndag 25. marts 06.20 – 9.45 (JSC, JODK) – skift til sommertid.

Dagen startede diset med samme sigtbarhed dagen før; dog lidt varmere og svag SV-vind. Desværre tiltagende tåge fra kl. 8.00 og sigtbarhed under 1 km. Og da dynen desværre blev liggende, blev det forholdsvis kort morgen-obs.

Dagen startede fint med indtrækkende Skovsneppe ved P-pladsen lige ved ankomst (6.24). Og dagens 2. fugl kom indtræk ved obs-post en lille time senere. Fra morgenstunden et fint træk af Bogfinker (2220); men også lidt Jernspurv, Tornirisk, Rørspurv og Hvid Vipstjert, samt Misteldrosler og Sangdrossel. Men kun en enkelt lille flok Ringduer var ude at vende.

Med tågen gik trækket næsten helt i stå bortset fra lidt Bjergvipstjerter mm., hvoraf 2 gik kortvarigt til R på marken ved obs-posten. Ellers skal ankomst af Krikand (2) bemærkes.  

Heldigvis er Jonas i sommerhus ved Gjerrild og får tid til lidt strø-obs i løbet af dagen, så det hjalp især på dags-totalen for Huldue (29), Sanglærke (81) og Misteldrossel (63). Og ikke mindst Almindelig Ryle 37 Ø.

Bjergvipstjert, foto: Jonas Kjærgaard


Bjergvipstjert, foto: Jonas Kjærgaard

Almindelige ryler, foto: Jonas Kjærgaard


Mandag 26. marts 06.30 – 16.00 (JODK, JSC (delvis))

Årets første store trækdag; solskin med skiftende skydække, +1-5 grader, svag V/NV-vind og god sigtbarhed.
Jonas stod for broderparten af dagens obs; JSC kun var på plads fra 10.00 -14.30.
Morgenen startede med mange Jernspuv træk lige omkring solopgang, og dagstotal blev (47). Også Gæs og Svaner reagerede på første frostfrie nat i lang tid. især skal Sangsvane (376) og Grågås (376) og Kortnæbbet Gås (52), som er ny dags-max. bemærkes. Også Vibe (118 N/NØ) er flot.
Dage blev også første større Due-dag med Ringdue (3780) og Huldue (73), men også Allike (1380), Bog/Kvækerfinke (1380), Sanglærke (252), Misteldrossel (68), Hvid Vipstjert (48), Jernspurv (47) og Tornirisk (119). Men en virkelig fin dag med god artsbredde med alle februar/marts-arter; incl. Hedelærke (2), Bjergvipstjert (5) og igen Lille Korsnæb (67),
Ved middagstid begyndte Musvågerne at røre på sig, især fra kl. 13.00 flere pæne skruer (max. 90 fugle) og samlet sluttede dagstotal på 365; primært trækkende V. Også fint med Rød Glente (16) og tangering af Havørn dags-max med 3 NØ. Desuden 2 Vandrefalke.

Ringduer og hulduer (find dem selv), foto: Jonas Kjærgaard

Huldue, foto: Jonas Kjærgaard

Havørn, trækkende over havet, foto: Jonas Kjærgaard


27. marts (JODK)

Dårligt vejr og kun strø-obs omkring sommerhus.


28. marts 06:45-09:00 (JODK)

Igen relativt dårligt hård vind fra frostvejr og hård NØ-vind, så blev en relativ kort morgenobs; hvor hav-obs. var i fokus, da der var intet småfugle-træk. Der var fint med Rødstrubet Lom (30) og årets første Sortstrubet Lom (2). Desuden trak Vandrefalk NØ lavt over bølgerne. Ellers kan følgende bemærkes: Gråstrubet Lappedykker (1), Snespurv (1).

Vandrefalk, foto: Jonas Kjærgaard

Tårnfald, foto: Jonas Kjærgaard


Rødstrubet lom, foto: Jonas Kjærgaard


29. marts 06:30-08:00 (JODK).

Igen dårligt vejr med frostvejr og Ø/NØ-blæst. Så forsøgte med havobs i håb om at finde en god lom. Sule (25) var fint, men kun Rødstrubet Lom (5). Bedste fugl blev desværre ubestemt. En stormfugl i aktiv falkeagtigt retlinet flugt med hurtige vingeslag lavt over vanden op mod vinden. Fløj næsten så hurtigt som sortand og havde væsentlig længere vinger end sortand som var eneste samligningsgrundlag på havet. Mørk med lys bug, profil ala falk med lange spidse vinger og lang hale. Bedste bud var en alm. kjove, men blev noteret som kjove sp.  
Niels Juhl så årets første Blå Kærhøg og Rørhøg træk NØ i ”Kærhøg-sporet”

Denne "lille" tårnfalk holder til området for tiden og kan i forbifarten give indtryk af dværgfalk, foto: Jonas Kjærgaard


30. marts (JODK, JSC, CBB, LLH, ESB)

Flot solskinsvejr, men køligt med frost fra morgenstunden, frisk østenvind og god sigt (+ 15 km). Blev en fin trækdag med god artsbredde, og igen Gråsisken (1510), Grønsisken (316) og Lille Korsnæb (43) i bevægelse, også Bog/kvækerfinke (1450), Ringdue (1310) og Huldue (39), dog uden at imponere. Flere mejser nu med Blåmejse (129) og Musvit (34); og vel første trækobs nogensinde ved Gjerrild af Korttået Træløber. Kaldte højlydt fra buske og trak lavt videre mod øst.
Spurvehøgen rørte på sig med (26), også Rød Glente (10), imens Musvåge (112) er lidt beskedent, hvoraf ca. 50 blev set i skrue med Havørn sidst på eftermiddagen.
Mest bemærkelsesværdigt blev dog stort Trane sidst på dagen med flokke på 64 + 27 + 120 træk, hvilket bragte dagstotalen op 227 ex. Ny rekord – både sæson- og dagsmax på én dag. Grenå havde 280 fugle N, og gælder formentlig samme fugle.


Misteldrossel, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Korttået Træløber (tydeligt for enhver...), foto: Jonas Kjærgaard

Splitterne, foto: Jonas Kjærgaard

Vandrefalk, foto: Jonas Kjærgaard

Storspove, foto: Jonas Kjærgaard

Traner, foto: Jonas Kjærgaard


Alliker, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Spurvehøg, foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Mejser, foto: Emil Skovgaard Brandtoft
64 Traner, foto: Jonas Kjærgaard

31. marts (JSC)

Dagen startede med fint solskin, + 1 gr, jævn/frisk meget kølig østenvind og god sigt (+15 km). Fra morgenstunden bragede det løs med småfugletrækket. Massivt træk Bog/Kvækerfinker (5180), hvor første ½ time mest var Bogfinke, herefter en time med overvejende kvækerfinke (vel ca. 3000 ex); herefter igen mest Bogfinke. Anslået fordeling bog/kvæk = 40/60. Mange højtgående flokke blev ikke talt, så vel over 10.000 finker denne morgen. Også stort træk af Gråsisken (1755), Grønsisken (1047) og igen Lille Korsnæb (401) og endelig flere Misteldrosler (99). Men også pænt med andre marts-arter, som Jernspurv, Rørspurv, Hvid- og Bjergviptjert; sidste med 16 ex; og tæt på dags-rekord (17). Duerne imponerede dog ikke med kun 800 Ringduer.
Desuden Trane 152 NØ i en flok (dagstotal 175), Havørn og Vandrefalk. Samt en syngende/kaldende Korttået Træløber fra yderste graner. Samme som fugl som i går ?
Lige så massivt de par timer var, nærmest lige så døde var de sidste to timer, med tiltagende skydække (mørke skyer); og kun beskedent træk/trækforsøg af Musvåge (48) og kun en enkelt Rød Glente træk NØ.

Vandrefalk og musvåge, foto: Jonas Kjærgaard
Sumpmejse, foto: Jørgen Staarup Christensen


1+ 2. april (diverse strø-obs)

De sidste dage i Påsken uden fast dækning desværre. Men især skal Vandstær R i bækken (Gjerrild Øst art nr. 225) bemærkes; samt både Havørn (2) og Vandrefalk (1).