onsdag den 19. april 2017

Gjerrild: 8.-17. april 2017

Påsken den 8.-17. april 2017 (KO – ASF – JODK – CBB – ARA – HAC – CO – JDK – JSP – JSC)

Påsken lå perfekt for træksæsonen og blev dækket fint med tællinger alle dage mellem søndag 9. april og mandag 17. april.

Det meste af Påsken var desværre præget af svag til frisk vind fra V, NV og med nedbør den 12., men især den 15. & den 17. april. Dog svag SV-vind (9. april) og svag SØ-vind (16.-17. april) og oftest god sigtbarhed (+ 10 km og vindmøller synlige). Men alle dage meget køligt og den manglende varme - kun en enkelt dag > 15 grader (9. april) ellers mellem 1 – 10 grader – satte sit tydelige præg på trækket; og kun 3 Landsvaler observeret og alle den 9. april.

Ingen store Rovfugle-dage, hvor største træk sås den 9. april: Rød Glente (13), Rørhøg (1), Blå Kærhøg (2), Dværgfalk (2), Vandrefalk (4) og den 16. april: Rørhøg (4), Blå Kærhøg (1), Havørn (1), Fiskeørn (3), Dværgfalk (2). Største dag for Musvåge blev den 9. april (73) – ellers ingen dage med > 30 Musvåger, og samlet er Spurvehøge (99) og Fiskeørn (5) langt under normalen for første halvdel af april. Også et særdeles beskedent træk af småfugle, bortset fra den 9. april med Engpiber (962), men ingen større finke-dage; max. den 16. april (1.462). Stadig lidt duer trækkende med samlet Ringdue (3.500) og Huldue (17) i perioden.

På havet fortsat Sort- og Fløjlsænder; største dag den 13. april med Sortand (1.069), Fløjlsand (108), Havlit (28) og Rødstrubet Lom (71). Også Nordisk Lappedykker med 1 træk V den 10. april og en rastende fugl både den 12. og den 14. april; sidstnævnte regnes for samme individ. De fleste dage pænt med Tejster med typisk 7-9 per dag; og ekstraordinært 16. april 13 Ø, som er ny dags-max; formentlig fugle retur til ynglepladser ved Sangstrup/Karlby efter fouragering i Kattegat, men ynglefugle fra disse kolonier er ikke tidligere truffet i større antal ved Gjerrild (sæson-max. 1985: 21). Desuden ankomst Skovpiber (9. april), Ringdrossel (9. april) og Havterne (14. april) og Munk (16. april).

Tårnfalk. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Tårnfalk. Fotograf ©: Kent Olsen.
Tårnfalk. Fotograf ©: Kent Olsen.
Rørhøg. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Fiskeørn. Fotograf ©: Jonas Dencker Kjærgaard.
Havlit. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen.
Havlit. Fotograf ©: John Mortensen.
Sortstrubet Lom. Fotograf ©: Kent Olsen.
Mørkbuget Spætmejse ssp. caesia på trækforsøg. Fotograf ©: Kent Olsen.
Mørkbuget Spætmejse ssp. caesia på trækforsøg. Fotograf ©: Kent Olsen.
Nordlig Halemejse ssp. caudatus ynglende i sommehusområdet. Fotograf ©: Kent Olsen.
Halemejse ynglende i sommehusområdet. Fotograf ©: Kent Olsen.

Jørgen Staarup Christensen (JSC) & Kent Olsen (KO)
17. april 2017

søndag den 2. april 2017

Gjerrild: 1.-2. april 2017

Den 1. april kl. 06.25 – 13.50 (JSC – John M)

Varmt (10 gr) og svag SV vind, men dagen meget diset over land og sigt på 1 km over vand; omkring kl. 08.30 dog nogen opklaring og sol (høje skyer) og god sigtbarhed over vand (dog kunne vindmøller ikke ses), men stadig diset over land fra Præsteeng og over Gjerrild Overskov, så svært at følge træk i indlandet. Heldigvis var ARA mfl. på plads ved Gjerrild Nederskov og senere Bakken, hvor stort NØ træk af Musvåger blev noteret (>400), hvor kun >70 blev set fra Nordstrand. Dagen bød på ny dags-max for Rød Glente ved Nordstrand; heraf 14 i skrue over obs-posten i selskab med 6 Musvåger, 1 Fjeldvåge og Vandrefalk. Også en god dag for Vandrefalk med min. 5 træk. En fin dag med god artsdiversitet, selvom der var flere lidt døde perioder og småfugle-trækket var absolut meget beskedent, bortset fra Ringdue (1.135). Årets første Rørhøge (4), Dværgfalk, Fiskeørn, Blå Kærhøg, Duehøg og Landsvale. Også en flot adult han Sortstrubet Bynkefugl rastende; ny dags-max for Kortnæbbet Gås (44 NØ), 57 Spurvehøge, 6 Bjergvipstjerter og jævnt flow mod vest af busktrækkende Gransangere, i alt 24.

Sortstrubet Bynkefugl. Fotograf ©: John Mortensen.


Den 2. april kl. 06.00 – 13.00 (JSC – JODK – HLÆ – CBB – John M)

Dagen startede med 8/8 og lidt tunge skyer, næsten vindstille, 10 gr og god sigtbarhed; dog til tider lidt diset over vand og manglende horisont. Opklaring med meget blå himmel efter kl. 09.30 og fortsat ingen vind. Meget stille fra morgenstunden; fra kl. 07.00-07.25 stille regn og som satte i gang i massivt træk af +2000 finker, overvejende Kvækerfinker, som stoppede med regnen. Dog løbende træk op ad formiddagen med >4300 finker i alt; anslået 30 % Bogfinker og 70 % Kvækerfinker og også fint træk af især Grønsisken. Med opklaring sås begyndende skruer af Musvåger (max. 55), Glenter (max. 10 trkf.), hele morgen lidt ujævnt træk af Spurvehøg (42), desuden Vandrefalk (2), Rørhøg (3), Blå Kærhøg, men ingen Fiskeørn. En vest-trækkende Fiskeørn blev dog set 15.50 (foto på Fugle i Østjylland). Lidt uventet kom en Isfugl forbi (3. observation fra Gjerrild Nordstrand), samt ny dags-max for Blisgås (105) med to flokke på 82 hhv. 23. På havet 44 Havlit rast i én flok, dog er dags-max 181 Ø 19/3 1985.

Blisgæs. Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen
Bramgæs og én Mørkbuget Knortegås (længst til venstre). Fotograf ©: Jørgen Staarup Christensen


Jørgen Staarup Christensen (JSC)
2. april 2017

fredag den 31. marts 2017

Gjerrild: 25.-26. marts 2017

Den 25. marts kl. 05.55 – 12.30 (JSC – RDN – JODK)

Efter RDN det meste af ugen havde haft mulighed for at tage morgen-formiddag-tællinger – hjulpet af CBB fredag – blev det endelig weekend, men lørdagen bød ikke på optimalt trækvejr med en frisk, kølig NV vind med høje bølger og støj fra havet var ikke optimal for småfugletrækket, til gængæld mange Suler (151) . Dagen startede lidt overraskende med trækkende imm. Havørn kl. 06.10 og minuttet efter trak en adult Vandrefalk mod øst. Ellers kun småt med rovfugle Musvåge (27), Spurvehøg (8) og Tårnfalk (1 T + 1 R) og en lokal Rød Glente. Stadig et rimelig pænt træk af småfugle med pæn artsbredde; især mange Gråsiskener (376) og Hulduer (24), selvom kun ca. 500 Ringduer trak. Dagens observation blev Islom i vinterdragt, som trak V under halvdistance fra kysten lige i halen på Skarv. Stor sort/hvid fugl med store fødder og tykhals og tydeligt lyst ”hak” i halsen. Da RDN gjorde sig fotoklar, trak den mod NV og smed sig på vandet og kunne desværre ikke genfindes i det høje bølger. 4. år i træk med Islom ved Gjerrild og forhåbentlig kommer der flere i løbet af sæsonen.

Den 26. marts kl. 06.55 – 12.00 (sommertid) (JSC – LLH)

Næsten vindstille og dagen startede med dis/tåge inde over land, men relativ god sigtbarhed over vandet; vindmøller kunne anes i det fjerne. Næsten ingen vind (svag brise fra SV) og næsten havblik. Dagen startede med et jævnt, men relativt stille træk (mest Grønsiskner) og det store ryk af småfugle udeblev. Pænt med østgående Rødlommer (25) de første par timer. Ved 8.30-tiden brød solen for alvor igennem, som med det samme fik et par Spurvehøge på vinger, men det store træk udeblev og en enkelt Vandrefalk mod V. Kl. 10.30 begyndte Musvågerne at røre på sig; først to skruer med 38 fugle i alt – her i en enkelt Fjeldvåge - men ingen udtræk. Igen 11.45 59 fugle i én skrue højt; og formentlig samme fugle og også to skruer af Rød Glente samtidigt (4 ved fyret og 4 over sommerhuse), men udtræk ikke set. Igen en fin artsbredde af småfugle; mest bemærkelsesværdigt var Bjergvipstjert 8 og Skærpiber 5. Fra 11.15 lidt havgus især mod vest og nord og 11.55 var lokaliteten indhyllet i kold tåge fra havet og vi lukkede ned.

Jørgen Staarup Christensen (JSC)
26. marts 2017

tirsdag den 21. marts 2017

Gjerrild: 16. marts 2017

Vi har netop modtage tre billeder af de to havørne, der gæste Gjerrild torsdag den 16. marts. Tak til lokale Niels Juul for at vi må bringe billederne her på bloggen.

Fotograf ©: Niels Juul.
Fotograf ©: Niels Juul.
Fotograf ©: Niels Juul.

søndag den 12. marts 2017

Gjerrild: 11.-12. marts 2017

Gjerrild den 11. marts kl. 06.25 – 11.00 (JSC John M)

Dagen med lidt dis inde over land og et stille træk af især Sanglærker, Bogfinker, Grønirisker, Engpiber, Rørspurve, Alliker og især Grønsiskner. Desuden lidt Misteldrosler og Hulduer, 2 Knarænder, 3 Hedelærker, 20 Lille Korsnæb og 29 TF Halemejser, samt ankomst af Splitterne, Kernebider og Vibe (91 i én flok). En Sortspætte trak mod øst og forsvandt bag klinten mod NØ, men kom tilbage ca. fem minutter senere og gik til rast ved sommerhuse. Desværre begyndende tåge ved 09.30-tiden, som desværre blev liggende og gav op ved 11.00. Ved p-pladsen kom en Rød Glente trækkende langs kysten.

Nordlig Halemejse rastende ved obsposten den 11. marts. Fotograf ©: JSC.


Gjerrild den 12. marts kl. 06.20 – 13.00 (JSC, JODK, John M)

Flot solopgang, men straks mere skyet med kølig svag SØ-vind, men fin sigtbarhed (vindmøller kunne ses). Før solopgang trak næsten 500 Alliker og pænt jævnt træk af småfugle, især Bogfinker, som fortsatte hele morgen-formiddag (> 3000). Også et pænt træk af Misteldrossel (244) med flere flokke på 24-25 fugle. Fra otte-tiden kom der gang i duerne og > 4000 Ringduer trak i løbet af tre timer, samt 77 Hulduer. Kl. 09.00 dagens første Røde Glente udtræk NØ og 9.30 første Musvåger, hvor hovedparten trak mod Ø – SØ, men i alt 44 trak NØ; lidt svære at holde tal på, men min. 214 fugle. Også lidt gang i Sangsvaner (145) og Grågås (105) og ankomst af Sangdrossel, Tornirisk, Hvid Vipstjert og Traner. Mest bemærkelsesværdigt var dog træk af Halemejser, først 46 Ø (hvor 10 kom retur), senere flokke 28, 24 og 16 mod øst ofte i selskab med Blåmejser og også en enkelt Sortmejse og Spætmejse tog turen med.

Halemejse trækkende øst den 12. marts. Fotograf ©: JSC.
Trækkende Traner den 12. marts. Fotograf ©: JSC.


Jørgen Staarup Christensen (JSC)
12. marts 2017

mandag den 6. marts 2017

Gjerrild: 4. marts 2017

Gjerrild den 4. marts 2016 kl. 07.30 – 11.30 (JSC John Mortensen)

Småregn fra morgenstunden (stoppede ved otte-tiden) og lidt diset; og svag senere jævn vind fra SØ. Mange Sortænder tæt på kysten (2300) og konstant fugle i luften; også en del flokke længere ude og pænt med Fløjlsænder og Bjergænder. En forholdsvis beskeden morgen med lidt træk af Sanglærke og ingen Alliker! Årets første Hedelærke og Skærpiber, samt de første finker og Lille Korsnæb udtrækkende NØ. Også pænt med Stor Præstekrave med i alt 10 fugle træk mod Ø. Igen småregn fra 11.30, så jeg lukkede obsen her.

Jørgen Staarup Christensen (JSC)
4. marts 2017

mandag den 20. februar 2017

Gjerrild: 12.-18. februar 2017

Vinterferien bød på flere næsten vindstille dage og høj blå himmel. Det medførte optimale forhold til at gå særligt i detaljer med dykænderne i håb om at finde noget til SU-rapporten 2017. Særligt i starten af ferien rastede der virkelig mange Sortænder og Fløjlsænder, og det i antal langt over det vi de seneste år har set. Antallene stege igennem de første dage og toppede tirsdag den 14. februar med 10.000 Sortænder og 750 Fløjlsænder, hvorefter de reduceredes igen. Der havde i dagene op til de meget store forekomster blæst en jævn til hård vind fra øst, hvilket kan have fået flere fugle til at flyttet længe ind mod kysten, hvorfra en del siden er flyttet længere væk igen.

Fantastisk mange Sortænder rastede ud for obsposten. Her ses en del af flokken flyve op sammen med småflokke af Bjergænder og Fløjlsænder pga. motorbåndstrafik langs med kysten. Bemærk hvordan der ligger Sortænder hele vejen i baggrunden af billedet. Foto: Kent Olsen


Udsyn fra kysten længere mod øst, hvorfra Anholt Havmøllepark ses. Det nærmeste bælte af Sortænder ligger tæt sammen. Foto: Kent Olsen


Set fra toppen af klinten lige øst for obsposten sås det tydeligt, hvordan ænderne lå i flere brede bånd ud for kysten og med de største koncentrationer direkte ud for obsposten og umiddelbart øst for, mens koncentrationerne blev mindre mod Gjerrild Klint i sydøst hhv. Stavnshoved mod vest.

På de solrige dage var den en udsøgt fornøjelse, at iagttage småflokke af både Sortænder og Fløjlsænder med hanner og enlige hunner flyvende rundt i forbindelse med udparringen i vinterområdet. Foto: Kent Olsen


En helt igennem fantastisk oplevelse at stå på kysten med mulighed for systematisk at tjekke flokkene igennem alt imens deres kald hele tiden hørtes, meget stemningsfuldt.

En Fløjlsand hun smurt ind i olie rastede på kysten. Foto: Kent Olsen


Ud over sortænder og fløjlænder, bød havet også på en del bjergænder blandet ind i mellem særligt sortænderne sammen med både Havlitter, Rødstrubede Lommer, lidt Toppede og Gråstrubede Lappedykkere.

En Mellemskarv ssp. sinensis rastede en dag på kysten. Foto: Kent Olsen


Det forholdsvis milde vejr betød, at trækket bød på lidt Grågæs og Blisgæs, lidt Alliker, få Engpibere og Rørspurve, pænt med Sanglærker (største dag 149 trækkende), Grønsiskener, Gråsiskener og en rekordstor flok Bjergirisker (155 trækkende), pænt med Silkehaler, Sjaggere og flokke med Lille Korsnæb.


Hver dag var der bevægelse af Grågæs, hvor nogle formentlig var trækkende, mens andre blot fløj til og fra overnatning. Ikke desto mindre flotte i morgenlys. Foto: Kent Olsen


Af øvrige nævneværdige trækfugle fra vinterferien sås både Mosehornugle og Bjerglærke. Derforuden var der igennem ugen virkelig gang i spætterne med en Grønspætte, der flere dage opholdt sig i sommerhushaverne, mens flere Sortspætter kunne opleves trommende i skovene omkring Gjerrild by.


Mange Dompapper huserede rundt i sommerhushaverne ved Gjerrild. Her er en han igang med en frugt fra Ahorn. Foto: Kent Olsen


Kent Olsen
20. februar 2017